Magyar Angol Német Olasz

Pr±d

Zmiany personalne w archidiecezji Esztergom-Budapest

Peter Woods, kardynał prymas, arcybiskup Esztergom-Budapesztu, następuj±ce zmiany personalne zdecydował się na głównej diecezji:
Wycofanie
Dzięki za wiele dziesięcioleci, ich wierni ministerstwo, osi±gnięta po 75 wiek,
Czerwiec 30, Dr William Khirer papieskim prałatem, Hon. Mr canon, Budapeszt i Óbuda St Peter and Paul Parish proboszcz;
31 lipca dr Bátorfi Bela prałata papieskiego, arcybiskupa poinformowała Pana Macieja Ziemię Budapest-proboszcz parafii ¦więtego Józefa Laszlo Hegedus protonotárius, canon, papieskiego kapelana. Pan Dean, Budapest-Kispesti ksi±dz parafialny Wniebowzięcia NMP i Lake Gellert, Budapest, Buda, Góra ¦więtej Trójcy parafii parafii proboszcza uniewinniony ze stanowiska i przeniósł je do przej¶cia na emeryturę.

Parafia i parafialne gubernatora nominacje i zwolnienia

2013th Zoltan Tercsi dziekan, proboszcz Pan, ze skutkiem od dnia 1 lipca zwolniony z Budapesztu i szkodnikami mał± Wekerletelep przywództwa parafii ¦więtego Józefa i powołany w wyniku wolnych emerytalnych w Budapeszcie Obuda ¶w Piotra i Pawła Parafia plébánosává. W tym samym czasie, na zlecenie 31 lipca w parafii rz±dz±cym pokładzie byłej parafii, jak również.

August 1, ze skutkiem od George'a Blanckenstein dziekana, proboszcza Panie, dziękuj±c przeszkod± ¦więtego Jerzego Męczennika, parafii i Pilisborosjenő Wita i 14 Assist strony St parafialny względn± ostrożno¶ć - wszystkie inne obowi±zki nienaruszone - które s± zwolnione z mandatu;

Martin Gödölle Ojciec przyj±ł rezygnację z Budapest-Pestszentimre parafii ¶w Emerica utrzymanie wolne z powodu przej¶cia na emeryturę, Budapeszt, ziemia Józefa Macieja parafii plébánosává został powołany i upoważnili Budapest-Cinkotai stronę parafialn± Mary Magdalene względn± wydajno¶ć;

Gabor GYETVAI Ojciec uniewinniony w Budapeszcie Széphalom Serca Jezusa parafialnym przywództwa i podaży w stosunku do Budapest-Pesthidegkút-Ófalu Nawiedzenia Matki Bożej parafii i powołany na Budapest-Kispesti Wniebowzięcia NMP Parafia plébánosává;

Office manager Pan dr Zoltán Kovács - wszystkie istniej±ce moce nienaruszone - Budapest wyposażone Angyalföldi parafii ¶w Michała plébánosává;

Gabor Lak ojca po jego zwolnieniu z Budapesztu, parafia ¶w Gellért Kelenföldi kapelan loaded harmonogramem oferty przemieszczenia Budapeszcie Pestszentimre ¶w Emerica parafii został mianowany gubernatorem;

Ojciec dr Magyar Pawła - dzięki za cenne duszpasterstwie najważniejszych diecezji 22 lat na - uniewinniony na własn± pro¶bę z kierownictwem parafii Budapest-Árpádföldi ¦więtej Anny i strony stosunku wydajno¶ci do Budapest-Cinkotai Marii Magdaleny parafii, i wysłany do Zakonu Kapucynów;

Meklofenamowy Attila Ojciec uniewinniony w Budapeszcie Farkasréti All Saints duszpasterz parafii loaded harmonogram i oferty przemieszczenia parafii Budapest Kispesti Wekerletelep ¦więtego Józefa został mianowany gubernatorem;

Nowaczek Mariusz Lublin diecezja Ojciec, który wcze¶niej służył jako główny diecezji, biskup mianowany ze zgod± Budapest-Árpádföldi gubernatora parafii ¦więtej Anny;

Gubernator Paul Francis Ojciec parafia uniewinniony w Budapeszcie Angyalföldi rz±d parafii ¦więtego Michała, a zastępc± plébánosává sama parafia;

John Rajk Ojciec uniewinniony w Budapeszcie, Krisztina Miasto ¦niegi pozycji obci±żony parafialny duszpasterstwa i oferty pracy z powodu przej¶cia na emeryturę Budapest Buda, Mountain Trinity Parish został mianowany gubernatorem;

Szucs Balazs kapelana uniwersytetu roster Ojciec nienaruszone powołany do Budapest-Széphalom Serca Jezusa parafii został gubernatorem, a powierzone Budapest-Pesthidegkút-Ófalu Nawiedzenia Matki Bożej stronie parafii względnych korzy¶ci;

Peter Wilheim Ojciec uniewinniony w Budapeszcie Arpad Újlipótvárosi parafii ¶w Margaret roli kapelanie pozycji, a piołun został St George the Martyr, parafia został gubernatorem, zleciła mu Pilisborosjenő Wita i 14 Assist parafii ¶w stron względne korzy¶ci, jak również.

Powołanie Kapelan

Z moc± od dnia 1 sierpnia nagłówka Ojca Csaba, Budapeszcie i parafii Rákosfalva ¦więtego Szczepana, káplánját uniewinniony stanowisko byłego i parafii Wniebowzięcia NMP w Buda Castle powołanego káplánjává;

Pan Grzegorz Magyar OFM Provincial składanie dokumentów - ei dniem 10 sierpnia - L. Szikszay fr. Ojciec Leopolda uniewinniony w Budapeszcie, męczennika ¶w Szczepana Droga parafia załadowane status kapelana, a lokalizacja - sam efekt - Jozsef Varga fr. Camille wyznaczył Ojciec też kapelanem.

Újmisések dispozíciói

Z dniem 1 sierpnia ojciec Nicholasa Adama został mianowany kapelanem w Budapeszcie, Szent Gellért Kelenföldi parafii i jednocze¶nie polecił wykonać zadania uniwersytetu katolickiego uniwersytetu asystent ministra Piotra;
Ojciec Emmanuel Lejtényi Budapest-Újlipótvárosi Arpad parafii ¶w Małgorzaty;
Ojciec Peter Zoltan Lorincz w Budapeszcie Farkasréti parafii Wszystkich ¦więtych był pierwszy plan kapelan.

Zwolnienia ministerstwo dostępno¶ci i terminy

August 1, ze skutkiem od Psalmu Bakos Ojca, zgorszeniem ¶w Jerzego Męczennika, parafii i Pilisborosjenő Wita i 14 Assist ¶w parafialnym pomocniczym kapelanem rozliczony w dniu 1 sierpnia z moc± od tego stanowiska i mianowania na Krisztina Budapest City ¦niegi-parafialnym wsparcie lelkészévé;

Ojciec Andrew Heray FSO - Inne reassignments nienaruszone - został uniewinniony z parafii Małego Pest-Budapest-Wekerletelep ¦więtego Józefa zadania duszpasterskiego rola wsparcia;

Pan Grzegorz Burbela SVD Provincial prezentacji w bież±cym roku w dniu 1 wrze¶nia Hurgoi powołania Alexander SVD Ojca Budapest, Budapeszt, Cape St Leopold parafia pomocniczy lelkészévé.

Dyrektor Biura Powołanie zastępcy

Jak duszpasterskie biura, które s± odpowiedzialne za bież±ce prace ks Dyrektor Biura jest również przedłużony do bardziej efektywnego funkcjonowania Urzędu Arcybiskupiego w dniu 1 sierpnia, z moc± od Ojca sekretarz Arcybiskupa Monostori László dozownika - inne reassignments nienaruszone - powołany Esztergom-Budapest, Prymas diecezji Urzędu dyrektora, zastępcy.

Archidiecezja przygotowuje się do ¶więceń, nowo po¶więcone diakoni zaangażowani w duszpasterstwie jest 2013/2014-es w ci±gu roku szkolnego.

Od 1 wrze¶nia Andrew Hodász Budapesztu, Pestszentlőrinc Niepokalanego Serca Maryi főplébánián;
¦lusarz w Budapeszcie Bence-Teresa z Avila Miasta St Teresa parafii;
Zoltan Marton Budapest, Krisztina ¦niegi City-parafia;
Szemeretelep Stephen, wykonywane przez parafii Budapest-Felsőviziváros ¦więtej Anny praktyce diakonów.

Esztergom-Budapest, Prymas diecezji