Magyar Angol Német Olasz

Pr±d

Te Deum - Szkoły katolickie dziękczynienie Msza ¦więta (homilia)

2013. 29 czerwca.